vergidosyasi.com
Bütçeden Yardım Yapılması
5018 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki gibidir: “Bütçelerden yardım yapılması Madde 29- Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu ka…