vergidosyasi.com
SAYIŞTAY DENETİMİ NEDİR? DENETİM TÜRLERİ VE SAYILARI
Sayıştay Denetimi Anayasa’nın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye B…