vergidosyasi.com
Kefalet Sandığı
Kefalet Sandığı Nedir? Kefalet Sandığının amacı, 2489 sayılı Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı…