vergidosyasi.com
VERGİ ÖDEMELERİ RAPORU 2019
Vergi Ödemeleri Raporu (Paying Taxes) 2019 yayımlandı. Vergi Ödemeleri Raporu, ülkelerin çeşitli kriterler itibariyle vergi karşılaştırmasını yapmaktadır. Karşılaştırma, mükellefler, yatırımcılar g…