vergidosyasi.com
2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri cetveli
2019 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri cevteli 73 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde duyurulmuştur. Söz konusu Tebliğ ve eki cetvel aşağıda sunulmuştur: 73 SERİ N…