vergidosyasi.com
İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, bazı KDV ödemelerinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesine izin verilmemektedir. Bu kapsamda indirilemeyecek k…