vergidosyasi.com
KDV’DE HASILAT ESASLI VERGİLEME USULÜ (REJİMİ) NEDİR?
KDV’de hasılat esaslı vergileme rejimi veya usulü, nispeten küçük boyutlu işletme ve serbest meslek kazancı elde eden belirli mükellef gruplarının ödeyecekleri KDV’nin, hesaplanan ve in…