vergidosyasi.com
2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI
2018 yılı bütçe rakamları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklandı. Söz konusu rakamlardan hareketle 2018 yılı bütçe giderlerinin ana gider grupları itibarile dağılımına ilişkin verileri aşağıda sun…