vergidosyasi.com
İvazsız İntikallerde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?
İvazsız intikallerde beyanname ne zaman verilir? İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, mal veya paranın hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde iktisap e…