vergidosyasi.com
2019 Yılının İlk Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2019 tarihinden itibaren, 2019 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL olmuştur.