vergidosyasi.com
Vergi Gayreti Kavramı
Vergi gayreti; tahmini vergi kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkiyi ifade eder. Vergi gayreti mali yönetimin etkinliği ile yakından ilgilidir. Çünkü, vergi idaresinin pota…