vergidosyasi.com
VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kanun No. 7143 Kabul Tarihi: 11/5/2018 Resmi Gazete 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi …