vergidosyasi.com
Stopaj Yoluyla Tahsil Edilen Gelir Vergisinin Toplam Gelir Vergisi Tahsilatına Oranı
Aşağıdaki veri, yıllar itibariyle vergi istatistikleri kullanılarak oluşturuldu. Tablo çarpıcı, gelir vergisi tahsilatının esas itibariyle çalışanlar ve diğer gelir vergisi stopajlarına dayandığını…