vergidosyasi.com
30 NİSANDA MECLİSE SEVK EDİLEN YENİ TORBA YASA TASARISININ TAM METNİ: VERGİ AFFINA DAİR
“VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” Başbakan Binali YILDIRIM’ın imzası ile 30 Nisan 2018 tarihinde TBMM…