vergidosyasi.com
Danıştay Kararı: Gümrük Kanunu’na Göre İtirazın Reddi Kararı Tebliğ Edilmeden Açılan Dava Hakkında
Yükümlü kurum (şirket) gümrük işlemine karşı vergi mahkemesinde davayı, davanın gümrük başmüdürlüğüne yapılan itirazın reddine ilişkin karar tebliğ edilmeden vaktinden önce açmıştır. Ancak, dava aç…