vergidosyasi.com
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU SORUNSALI VE BAZI ÖNERİLER
Yönetmelikte yer alan yukarıdaki belirlemelerden anlaşılacağı üzere vergi tekniği raporu; içeriğinde tarhiyat önerisi yer almayan, ancak mükellef hakkında tarhiyat önerisi içeren VİR’e dayanak teşk…