vergidosyasi.com
Danıştay Kararı: Tahsil Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Hemen Önce Yapılan Cüz’i Ödemeler hk.
22.11.2008 tarihinde yapılan 1 kuruş tutarındaki ödemenin davacı tarafından yapıldığının kabulü iktisadi icaplara uygun düşmediği gibi hayatın olağan akışına göre normal bir durum da sayılamayacağ…