vergidosyasi.com
MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEMESİNİN GEREKÇESİNİ ÖĞRENME HAKKI
Mükellefin hangi nedenle incelemeye alındığını bilmek en doğal hakkıdır. Son yıllarda vergileme alanında mükellef haklarını esas alan yaklaşımla yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde mükellefl…