vergidosyasi.com
İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi (Transactional Net Margin Method) 
Bir mükellefin kontrol edilen bir işlemden (ya da Bölüm III’de yer alan ilkeler uyarınca bir araya toplanması uygun olan işlemlerden) elde ettiği net kâr marjını, uygun bir veri (ör. maliyetler, sa…