vergidosyasi.com
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI
İzleyen yıldan sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilecek olan peşin ödenen vergi ve fonların izlendiği hesaptır. İçinde bulunulan dönemin kazancı üzerinden hesaplanacak vergi ve fon payından m…