vergidosyasi.com
Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlarda KDV Matrahı
Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesa…