vergidosyasi.com
Yıllara sari inşaat ve onarım işinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü nasıl uygulanacaktır?
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri kapsamında yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyen yüklenici adına başka bir firmayla anlaşılması halinde stopaj yükümlülüğü ile ilgili özelge (mukteza)…