vergidosyasi.com
KAYBEDİLEN FATURANIN VUK VE KDV AÇISINDAN HUKUKİ SONUÇLARI VE YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER
PDF Formatı I. GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine göre, aksine hüküm olmadıkça VUK’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tevsiki zorunludur. Verg…