vergidosyasi.com
Danıştay Kararı: Teftiş ve Denetimler Sırasında Tespit Ettiği Vergi Ziyaını Bildirenlere İhbar İkramiyesi Verilmez
Özet: Bir kurumda müfettiş olarak çalışan şahıs, yaptığı teftiş ve denetimler esnasında tespit ettiği vergi ziyaına ilişkin hususları Maliye Bakanlığına bildirmiş ve 1905 sayılı Kanun uyarınca ihba…