vergidosyasi.com
Şikayet Yolu İle Müracaat
Vergi Usul Kanunu Şikayet Yolu İle Müracaat Madde 124 (Değişik: 23/6/1982 – 2686/24 md.)Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikâyet…