vergidosyasi.com
Yurt Dışı Hizmet Veren İşletme Çalışan Ücretlerine İlişkin İndirim
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, …