vergidosyasi.com
Ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefin, kazancı basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında ücretli olarak çalışması durumunda vergilendirme
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: 62030549-120[64-2016/480]-58055 28.02.2017 Ko…