vergidosyasi.com
Haksız Fesihte İşe İade İçin 30 İşçi Sayısı Şartı (kuralı)
İşe iadede 30 işçi sayısı şartı 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesi bir nevi iş güvencesinden yararlanabilmenin koşullarını belirleyen madde hüviyetindedir. Maddeye göre iş güvencesinden yararlanab…