vergidosyasi.com
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanununun 10 uncu maddesinde tanımlanmıştır. Maddeye göre; nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan f…