vergidosyasi.com
İş Sözleşmesi Nedir? Şekil Şartları Nelerdir?
İş sözleşmesinin tanımı ve şekil şartlarına ilişkin hususlar 4857 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işvere…