vergidosyasi.com
VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI
Hukuki anlamda kıyas, bir olay hakkında yasada yer alan kuralın, nitelikleri ve kuruluşları ona benzeyen ancak yasada düzenlenmemiş diğer bir olaya uygulanmasıdır. Vergi hukukunda kıyasa başvurulma…