vergidosyasi.com
Mali Kural Nedir? Mali Kural Tanımları, Mali Kural Denklemi
PDF Formatı Esnek Maliye Politikası-Kurala Bağlı Maliye Politikası Kamu maliyesi açısından izlenecek politika esnek ya da kurala bağlı politika şeklinde oluşturulabilir. Esnek maliye politikası, ma…