vergidosyasi.com
İstihdam Teşvikine İlişkin Tebliğ: 297 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
297 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16/03/2017 Resmi Gazete No: 30009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 9/2/2…