vergidosyasi.com
Hesap Dönemi, Özel Hesap Dönemi
Hesap Dönemi VUK Madde 174 Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. …