vergidosyasi.com
YETKİ VE FONKSİYONLARI AÇISINDAN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KAMU GÖZETİM OTORİTELERİ: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
GİRİŞ Enron skandalı başta olmak üzere küresel düzeydeki skandallar bağımsız denetim ve fonksiyonunun sorgulanmasına yol açmıştır. Bu sorgulama neticesinde, bağımsız denetimin gözetimi müessesesi g…