vergidosyasi.com
Özelge: Cari hesaplara istinaden yapılan tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü SAYI B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-334 20.10.2011 K…