vergidosyasi.com
VERGİDEN KAÇINMA-VERGİ KAÇIRMA-VERGİ KAÇAKÇILIĞI KAVRAMLARI
Verginin ödenmemesi veya daha az ödenmesi yönündeki fiil ve davranışlar esas olarak üç şekilde kendini göstermektedir: 1- Vergiden kaçınma (tax avoidance) 2- Vergi kaçırma (tax evasion) 3- Vergi ka…