vergidosyasi.com
MESLEK MENSUPLARININ KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE YÜKÜMLÜKLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞLARIN YAPTIRIMLARI
En son haliyle, meslek mensuplarının karapara aklama ile mücadele yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere aykırı davranışların müeyyidesi inceleme konusu yapılmaktadır.