vergidosyasi.com
VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARINCA YAPILAN KÜÇÜK MİKTARLI ÖDEMELER TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ KESER Mİ?
Dr. Hasan AYKIN 1.Giriş Genel olarak zamanaşımı, kanun tarafından tayin edilen sürelerin geçmesi ve şartların gerçekleşmesi ile fiili bir durumun kanuni duruma çevrilerek devlet tarafından k…