vergidosyasi.com
MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKTAN DOĞAN AMME BORÇLARINDAN DOLAYI MİRASÇILARININ SORUMLULUĞU
Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] (VUK) mükerrer 227 nci maddesinde; beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensuplarının[2], imzaladıkla…