vergidosyasi.com
MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANMANIN DEFTER VE BELGE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ 03.08.2016 tarih 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun mükellefler açısından çok önemli düzenlemeler içermekte, kaçırılmaması g…