verenigdekerkvangod.org
70 weken Profetie van Daniël 9 – Verenigde Kerk van God
PDF-bestand 70 weken Profetie van Daniël 9 Komt er binnenkort vrede in Jeruzalem? Zal de komende wereldheerser een vredesverbond sluiten van 7 jaar met de Joden en de Palestijnen om dit later in te trekken? Wie bekrachtigt dit verbond: een vorst, een volk of de Messias? Wat voorspelt deze profetie eigenlijk met betrekking tot de …