verenigdekerkvangod.org
Komt Nederland voor in de Bijbel? – Verenigde Kerk van God
In dit artikel zijn kort de profetieën van Zebulon vergeleken met de zegeningen van ons land. De zaken waarin Nederland groot is geworden.