verenigdekerkvangod.org
Is er leven na de dood? – Verenigde Kerk van God
PDF-bestand Is er leven na de dood? In dit supplement komen drie onderwerpen aan bod: 1) Is er leven na de dood? 2) Noot van de redactie op het thema Islam van The Good News van januari-februari 2012. 3) Uitnodiging voor het bijwonen van een seminar over het Koninkrijk van God. Het eerste artikel …