verbalisti.com
Verbalizuj se i unapredi sposobnost konverzacije na stranom jeziku
Kurs stranog jezika Verbalizuj se! pruža jedinstvenu priliku za razvijanje analitičkih i debatnih sposobnosti koje su bitne za akademski i poslovni uspeh.