verbalisti.com
PRODIREKT Opšti uslovi za pohađanje edukativnih programa komunikacijske i jezičke mreže Verbalisti
Preuzmite opšte uslove (kliknite na malu sličicu OPŠTI USLOVI u nastavku) Molimo vas da popunjenu i potpisanu prijavu i opšte uslove pošaljete na info@prodirekt.net _ _