verbalisti.com
PRODIREKT prijava za pohadjanje edukativnih programa komunikacijske i jezičke mreže Verbalisti
Preuzmite prijavu (kliknite na malu sličicu PRIJAVA u nastavku) Molimo vas da popunjenu i potpisanu prijavu pošaljete na info@prodirekt.net _ _