verbalisti.com
Prijava za kurs engleskog jezika u Beogradu, program Verbalizuj se!
Prijava za konverzacijski kurs engleskog jezika u Beogradu za srednjoškolce. Na program se mogu upisati osobe uzrasta 15 i više godina sa minimalnim nivoom znanja engleskog jezika viši srednji