verbalisti.com
savetodavni odbor
Prodirekt je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga regrutovanja rukovodećih kadrova, strateškog upravljanja i edukacije. Svojim kreativnim rešenjima u oblasti menadžmenta, marketin…