verbalisti.com
pratioci grupa
Pratioci grupa letnjih škola stranih jezika u organizaciji jezičke mreže Verbalisti završili su obuku za savetovanje i pružanje usluga u obrazovanju, kao i obuku za školske inspektore u organizaciji Evropske asocijacije kvalitetnih jezičkih škola EAQUALS